LAB-diamanter

Er LAB-diamanter ekte diamanter?

Ja, LAB-diamanter er ekte diamanter og er kommet for å bli. Ny teknologi er med på å skape en ny smykkeverden.

Revolusjonerer smykkeindustrien

Ny teknologi gir oss nå muligheten til å skape diamanter i et laboratorium, og det revolusjonerer smykkeindustrien. Ved å velge en LAB-dyrket diamant, velger du ikke bare skjønnhet, men også et mer bærekraftig og konfliktfritt alternativ.

Ved å bære en LAB-diamant viser du at luksus og etisk bevissthet kan gå hånd i hånd. Dette er tidløse skatter, ikke bare fordi de er vakre, men også fordi de representerer en positiv endring i måten vi ser på og verdsetter smykker.

Ringer med LAB-diamanter

Laboratorieskapte diamanter

LAB-dyrkede og naturlige diamanter er identiske både i utseende og kjemisk komposisjon, da begge består av rent karbon. Så begge diamantypene betegnes som ekte diamanter.

LAB-diamanter som er framstilt i laboratoriet, gjennomgår en prosess for sliping og polering ved hjelpe av de samme teknikkene som brukes på naturlige diamanter. Disse diamantene vurderes også etter identiske kriterier for kvalitet og estetikk, slik at stenen oppnår den ønskede glansen. viktige faktorer som carat, farge, slip og klarhet er essensielle for å vurdere en diamants kvalitet og verdi.

RIng med lab-diamant
RIng med LAB-diamant

Fra 1970 tallet begynte bruken av LAB-diamanter i skjære og slipesegmenter av verktøy markedet. Dette skyldtes at diamantenes unike egenskaper som hardhet, varmeledningsevne og naturlige motstand mot kjemikalier gjorde seg godt i verktøy. Det har så blitt prøvd mange ulike metoder for å kunne skape en ekte diamant: En av metodene som blir praktisert i dag er HPHT - High Pressure, High Temperature. Metoden skal etterligne forholdene i jordens indre, og det blir benyttet karbon, som krystalliseres til en rå diamant.

En annen metode som også praktiseres i dag, kalles CVD - Chemical Vapour Deposition. Den består av en baseplate med katalysator, hvor hydrogen og metanrik gass tilsettes. Mikrobølgene frigjør karbonet og lar diamanten vokse lagvis.

Hver enkel LAB-diamant fra oss har sitt eget diamantsertifikat og alle diamanter over 0,50 carat har i tillegg et IGI sertifikat.

Anheng med LAB-diamant
Anheng med LAB-diamant

Ofte stilte spørsmål om LAB-diamanter

Hva er LAB-Diamanter?

LAB-diamanter, også kjent som laboratoriedyrkede diamanter eller menneskeskapte diamanter, produseres i et laboratorium i stedet for å danne seg naturlig under jordens overflate. Disse diamanter deler de samme fysiske, kjemiske og optiske egenskapene som naturlige diamanter, men de dannes i kontrollerte omgivelser ved å gjenskape de høye trykk- og høytemperaturforholdene som finnes dypt under jorden.

Fordi LAB-diamanter produseres i et kontrollert miljø, kan diamantens egenskaper, som farge og klarhet, tilpasses mer presist enn med naturlige diamanter.

Er LAB-diamanter ekte diamanter?

Ja, LAB-diamanter er ekte diamanter. LAB-diamanter deler nøyaktig de samme fysiske, kjemiske og optiske egenskapene som naturlige diamanter, men de dannes i et kontrollert laboratoriemiljø. Å skille en LAB-diamant fra en naturlig diamant krever avansert utstyr og teknikker, og selv da kan det være utfordrende for noen eksperter.

Hvordan fremstilles LAB-diamanter?

LAB-diamanter skapes ved å simulere de ekstreme temperatur- og trykkforholdene som finnes i jordskorpen under naturlig diamantdannelse. Den kontrollerte prosessen muliggjør raskere produksjon sammenlignet med den naturlige dannelsen som tar millioner av år.

To hovedmetoder brukes for å produsere LAB-diamanter:

Høytrykk-høytemperatur (HPHT): Karbon, enten i form av grafitt eller diamant, utsettes for ekstremt høyt trykk og temperatur, etterligner naturlige forhold og får karbonet til å krystallisere og danne diamanter.

Kjemisk dampavsetning (CVD): En gassmiks av hydrokarboner, som metan, ioniseres for å skille karbonatomer. Disse karbonatomene faller deretter ned på et substrat og danner diamanter lag for lag.

Er LAB-diamanter mer bærekraftig?

LAB-diamanter blir stadig større i popularitet som et etisk og bærekraftig alternativ til naturlige diamanter, hovedsakelig fordi produksjonen ikke involverer gruvedrift.

Hvordan kan man skille mellom en LAB-diamant og en naturlig diamant?

LAB-diamanter deler de samme fysiske og kjemiske egenskapene som naturlige diamanter, og å identifisere forskjeller krever spesialisert utstyr og ekspertise.

Smykkene leveres med et detaljert diamantsertifikat som inkluderer all informasjon om diamanten. Diamanter over 0,50 ct har i tillegg et diamantsertifikat fra IGI.

Produktene er tydelig merket med LAB i gullet diamanten sitter i, og diamanter over 0,50 ct har et unikt nummer lasergravert på rhondisten, som samsvarer med IGI-diamantsertifikatet.

Er LAB-diamanter billigere enn naturlige diamanter?

LAB-diamanter er generelt rimeligere enn tilsvarende naturlige diamanter, avhengig av flere faktorer:

Produksjonskostnader: LAB-diamanter, uten gruvearbeid, kan være mer kostnadseffektive, da den kontrollerte prosessen gir mulighet for skreddersydde diamanter.

Etisk og bærekraftig produksjon: LAB-diamanter er mer attraktive for de som verdsetter etisk og bærekraftig produksjon, fordi de ikke kommer fra gruvedrift.

Mindre sjeldne: LAB-diamanter produseres effektivt i laboratorier, noe som gjør dem mer tilgjengelige og bidrar til lavere priser.

Merk at prisforskjellen ikke gjelder for alle LAB-diamanter, spesielt de av høy kvalitet, som fortsatt kan ha relativt høye priser.

Hvorfor velge LAB-diamant?

Det finnes mange gode grunner til hvorfor du burde velge en LAB-diamant, og en av de mest betydningsfulle fordelene er at de oppfattes som et mer etisk og bærekraftig alternativ. Mye på grunn av at man unngår gruvearbeid.

Generelt sett kan også LAB-diamanter være mer prisgunstige, fordi det er mindre kostnadskrevende enn å grave frem naturlige diamanter. Om du er på jakt etter en diamant av høy kvalitet, finnes det muligens bedre alternativer til å skape en LAB-diamant med spesifikke egenskaper, som farge og klarhet.

Noen verdsetter eksklusiviteten knyttet til den naturlige opprinnelsen av diamanter, og ser på de som sjeldnere og mer unike sammenlignet med LAB-diamanter. Ved valget om du skal velge LAB-diamant eller ikke vil tradisjonelle synspunkter og følelser knyttet til naturlige diamanter påvirke valget til enkelte kjøpere.

Hva er IGI sertifikat?

Et IGI sertifikat er et detaljert diamantsertifikat som forteller deg om LAB-diamantens farge, klarhet, slip og karatvekt. Gjennom sertifiseringen, utført av International Gemological Institute, undersøkes også stenen for eventuelle behandlinger eller forbedringer som kan ha blitt gjort. En slik grundig analyse sikrer at alle aspekter bli dokumentert.

Lagt til i handlekurven