Verdt å vite om diamanter

Her finner du nyttig informasjon om diamanter, og dens kvaliteter.

Diamanter

Diamanten blir kalt edelstenenes konge og har alltid vært den mest ettertraktede edelstenen. Til tross for at diamanter er den hardeste edelsten vi kjenner, har den en enkel kjemisk sammensetning. Diamant består av rent karbon (kullstoff), som er et grunnstoff, men diamanten er samtidig et mineral, dannet i jordens indre under høyt trykk og høy temperatur. Senere er krystallene ført opp til jordoverflaten med flytende lavamasser ved vulkansk virksomhet. Vi finner diamanter enten i gamle vulkanpiper eller i forvitret materiale, for eksempel i elvegrus og i strandsoner.

Diamantens egenskaper

Diamant er det hardeste stoffet vi kjenner og kan derfor bæres i generasjoner uten spor av slitasje, men det er viktig å huske på at selv om diamanten er hard kan den skades ved støt.

En annen viktig egenskap ved diamanten er dens store lysbrytningsevne. Den utnyttes på en slik måte at når stenen er korrekt slipt, vil lys som slippes inn, bare komme ut gjennom overdelen. Når en brun lysstråle går inn i stenen og konsentreres ved hjelp av lysbrytningen, vil den reflekteres fra bakfasettene og skyte ut som intense lysglimt med fascinerende styrke.  Diamantens harde og polerte overflate har også en enestående refleksjonsevne. Den kaster tilbake en del av det lyset som treffer overflaten, og kan sammenlignes med vanlig speiling. Funkling kalles den blinkende og glitrende effekt som sees når diamanten beveges under lys (ikke under lysstoffrør). 
I tillegg til dette har diamanten en annen fascinerende egenskap, diamantens dispersjonsevne, som betyr at det hvite lyset som slippes inn i stenen, spaltes i alle regnbuens farger, for så og “skyte” ut fra stenen som sterke fargeglimt. Denne effekten kalles diamantens ild.

Hva gjør en diamant så spesiell?

Noen vil si det er diamantens sjeldenhet, andre vil si det er deres assosiasjon til kjærlighet. Begge deler er riktige. Diamantens opprinnelsen er en råkrystall fra naturen. Det er ofte det man kaller en oktaeder. Ut fra 1 oktaeder kan man få 2 «brillianter». Den blir kuttet slik at man får en så stor som mulig diamant og en liten diamant.

Vurdering av diamanter

Diamanter finnes i mange størrelser, farger og prisklasser og vi i Gullfunn ønsker å tilby deg et godt og bredt utvalg av diamantsmykker, tilpasset dine ønsker. Det er i hovedsak kombinasjonen av fire egenskaper, også kalt de 4 C’er (Carat, Colour, Clarity, Cut) som er avgjørende for verdien på din diamant.

Vekt (carat)

Vektenheten for diamanter angis i carat og 1 carat tilsvarer 0,2 gram. Carat er videre inndelt i punkter og 1 carat tilsvarer 100 punkter, skrevet som 1,00. Jo større en diamant er, jo sjeldnere er den og prisen vil stige progressivt i forhold til vekten. Dette innebærer at en diamant på 1 carat kan koste langt mer enn det dobbelte av en diamant på ½ carat av tilsvarende kvalitet.

Farge (colour)

Helt fargeløse diamanter er de mest sjeldne. En fargeløs diamant fungerer som et prisme som uhindret kan bryte lyset i alle regnbuens farger. Selv om de fleste diamanter er fargeløse, finnes det de som er gul- eller brunaktige, noen kalles også champagne fargede. Diamanter finnes også i så varierende farger som grønt, blått og rosa. Disse kalles fantasifarger.

Kategorisering av farge:

NavnBeskrivelseKlassifisering
RiverFargeløs og usedvanlig sjelden hvit(D/E)
Top WesseltonFargeløs og sjelden hvit (F/G)
Wesselton God hvit farge (H) 
Top Crystal Meget lett tonet hvit (I)
Crystal Lett tonet hvit (J) 
Top Cape Tonet hvit (K/L)
Cape Svakt tonet gul(M/Z)

Klarhet/renhet (carity)

Særtegn kan være betydningsløse slipefeil og inneslutninger, dvs. flekker, skygger, sprekker eller andre uklarheter som har vært i stenen siden den ble krystallisert fra karbon for millioner av år siden. Jo færre /mindre inneslutninger, jo mer verdifull er diamanten. For å vurdere diamantens klarhet benyttes en lupe som forstørrer 10 ganger.

Kategorisering av klarhet: 

Navn og internasjonal betegnelseBeskrivelse
IF (Flawless)Ingen indre særtegn 
VVS (very, very small inclusions)Meget, meget små indre særtegn 
VS (very small inclusions)Meget små indre særtegn 
SI (small inclusions)Små særtegn 
PI (pique 1)Små synlige uklarheter man umiddelbart kan se med 10x lupe
PII (pique 2)Små synlige uklarheter som en øvet iakttager kan se med det blotte øyet
PIII (pique 3)Små synlige uklarheter som lett kan ses med blotte øyet gjennom kronen

Smykker med flere små diamanter:

Et diamantsmykke kan bestå av en stor diamant eller flere små. På små diamanter på størrelse 0,005 ct (1 mm) – 0,05 ct (2,4 mm), kan det være avvik på 5-10% på kvaliteten opp eller ned. Kvaliteten vil ikke avvike mer enn maks 1 gradering.

Slip (cut)

Når vi snakker om slip, mener vi den form diamanten er slipt i og den mest vanlige slipeformen er brilliant slip. Andre kjente slipeformer er smaragd, navette, baguette, carrè og marquise. En brilliantslipt diamant består av 58 fasetter eller overflater som er plassert nøyaktig symmetrisk ovenfor hverandre, noe som synliggjør diamantens enestående evner. Når en diamant er korrekt slipt, vil lys som slippes inn, bare komme ut gjennom overdelen. Dette innebærer at når en lysstråle går inn i stenen, vil den reflekteres fra bakfasettene og skyte ut som lysglimt med fascinerende styrke. En mindre god eller en dårlig slip, svekker diamantens evne til å reflektere lyset og reduserer derfor diamantens verdi.

100 % konfliktfrie kvalitetsdiamanter

Kimberley prosessen er et internasjonalt initiativ etablert av diamantproduserende land for å bryte båndene mellom handel av uslepne diamanter og væpnede konflikter. En sertifiseringsordning ble utarbeidet og vedtatt i samarbeid med FN, og Norge innførte Kimberley prosessens sertifiseringsordning for handel med uslepne diamanter 1. april 2004.

Basert på våre leverandørers kunnskap og garantier, garanterer vi at de diamanter vi omsetter kommer fra områder som er godkjent som konfliktfrie.